Urlop Rodzicielski w 2015 - wszystko o zasiłkach wychowawczych i macierzyńskich

Zasiłek Wychowawczy - jaki Ci się należy?

Zasiłek wychowawczy w 2013 roku | Zasiłek Wychowawczy |

Witamy na stronie Zasiłek Wychowawczy! Znajdziesz tu wiele interesujących tematów dotyczących zasiłków wychowawczych, rodzinnych itp. Skorzystaj z menu po lewej stronie aby wybrać interesujący artykuł.

W tym artykule powiemy sobie o tym, czym jest, komu przysługuje, ile wynosi i jak ubiegać się o zasiłek wychowawczy 2013 roku. Dowiesz się również czym jest zasiłek dla bezrobotnych, oraz analogicznie jak przy poprzednim o zasadach jego przyznawania wszystkim potrzebującym osobom.

Zasiłek wychowawczy w 2013

Do rzeczy. Zgodnie z zapowiedzią na pierwszy ogień odzie zasiłek wychowawczy. Jak sama nazwa mówi i łatwo się domyślić przysługuje on osobom (rodzicom) będącym na urlopie wychowawczym. Ale czy wszystkim? Oczywiście, że nie. Aby móc pobierać zasiłek musimy spełnić szereg wszelkich wymogów i wytycznych.

Zanim jednak dojdziemy do wymagań, powiem ci ile, oraz jak długo możemy korzystać z takiej pomocy od państwa. W zależności od tego ile urodzi się dzieci z zasiłku możemy korzystać przez pewien określony okres.

W przypadku gdy urodzi się jedno zdrowe dziecko, zasiłek przyznany zostanie nam na maksymalnie 23 miesiące. Jeśli zaś urodzą się bliźniaki lub wieloraki to zasiłek przyznawany jest już na okres 36 miesięcy. Najdłuższy okres przyznawania zasiłku przypada rodzinom gdzie urodzi się dziecko niepełnosprawne, lub ze stwierdzoną niepełnosprawnością w znacznym stopniu. Wtedy zasiłek wypłacany jest nam przez okres, aż 72 miesięcy.

Komu przysługuje zasiłek wychowawczy?

Teraz powiedzmy sobie nieco o zasadach przyznawania zasiłku. Zasiłek wychowawczy 2013 roku przyznawany jest osobom w których rodzinach dochód na osobę nie przekracza: 539 złotych miesięcznie. Wyjątkiem jest jedynie sytuacja gdy urodzi się dziecko niepełnosprawne lub ze stwierdzonym znacznym stopniem niepełnosprawności. Wtedy próg zwiększa się do 623 złotych na osobę.

Zasiłek przyznawany jest osobom które: pracowały minimum przez 6 miesięcy zanim przeszły na urlop wychowawczy, nie pracują podczas tego urlopu oraz nie korzystają z zasiłku macierzyńskiego.

Zasiłek przyznawany jest w wysokości 400 złotych miesięcznie przez Ośrodek Pomocy Społecznej. To w nim też musimy złożyć wniosek o zasiłek, po czym czekać na decyzję o przyznaniu go.

Zasiłek dla bezrobotnych a zasiłek wychowawczy

Jeśli jednak opisany powyżej zasiłek nie należy się nam, a jesteśmy obecnie bez pracy, możemy spróbować wnioskować o zasiłek dla bezrobotnych.

Zasiłek ten należy się osobom które nie mogą podjąć żadnej pracy, stażu, szkolenia i tym podobnych z powodu ich braku na rynku. Muszą również spełnić szereg innych warunków takich jak pracować przez minimum 365 dni w okresie ostatnich 18 miesięcy otrzymując za to:

Zasiłek nie przysługuje zaś osobom które biorą udział we wszelkich płatnych praktykach, lub zostanie stwierdzone, że nie są one gotowe do pracy.

Przez pierwsze trzy miesiące zasiłek wynosi aż 794,20 zł. Przez kolejne miesiące jest wysokość spada już do 623,60 zł.
403 Forbidden

403 Forbidden


nginx